MILIEUBESCHERMING & DUURZAAMHEID

Chr wentus tag01 1003 2 2
Managing Director

Christof Renz

Duurzaamheid zit in onze wortels, maar ligt ons ook bijzonder na aan het hart.

Duurzaamheid is een groot woord - en een woord dat in onze tijd vaak wordt gebruikt. Te vaak? Nee, dat vinden wij niet. Want het verantwoord gebruik van waardevolle hulpbronnen is van onschatbare waarde. Maar wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om grote woorden te vervullen in het echte leven. Met doorleefde waarden, echte acties en een bedrijfsfilosofie die evenveel aandacht heeft voor het klimaat als voor de gezondheid van zijn werknemers, en die niet alleen zijn eigen sociale normen handhaaft, maar ook die van zijn leveranciers. Wij zien duurzaamheid als iets alomvattends en holistisch, als de grote parenthese die ons streven naar ondernemerschap in harmonie met ecologische en sociale normen omvat, evenals de verantwoordelijkheid voor onze werknemers en de regio waar we vandaan komen.

En net zo hartstochtelijk als wij branden voor onze producten, zetten wij ons ook in voor duurzaamheid. Dit is een van de redenen waarom wij lid zijn van het UN Global Compact, 's werelds grootste en belangrijkste initiatief voor duurzaam en verantwoord ondernemingsbestuur. Gebaseerd op 10 universele principes en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, streeft het "UN Global Compact" de visie na van een integer en duurzaam bedrijf. Wij handelen in overeenstemming met deze beginselen in de hele onderneming en in de voor ons gedefinieerde gebieden: operationele milieubescherming, productie, gezondheidsbeheer en sociale verantwoordelijkheid.

Laughing funny girl with a butterfly on his nose.

Waar zijn we van overtuigd? Dat duurzaamheid alleen werkt als het holistisch en in de dagelijkse werkroutine wordt beleefd - door iedereen. Daarom begint onze ecologische verantwoordelijkheid bij de operationele milieubescherming en de consequente vermindering van onze CO2-uitstoot. Sinds 2012 werken wij met gecertificeerde managementsystemen voor milieubescherming en energie volgens DIN EN ISO 14001 en 50001, die het duurzame gebruik van hulpbronnen zoals energie, kunststoffen en water evenals de systematische vermindering van afval omvatten.

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld: We scheiden ons afval zorgvuldig per soort en comprimeren het voordat we het transporteren voor herverwerking. Hierdoor en door de grondstoffen ter plaatse op te slaan, kunnen wij de transportcapaciteit aanzienlijk beperken. Op ons fabrieksterrein gebruiken we emissievrije elektrische voertuigen, verwarmen we met proceswarmte, gebruiken we moderne energiebesparende normen (bv. bewegingsmelders op lichtbronnen) en doen we het zonder kostbaar drinkwater bij het koelen van onze productiefaciliteiten.

En omdat "meer" in dit verband altijd beter is, werken wij er voortdurend aan om onze processen en toeleveringsketens nog effectiever, duurzamer en grondstof bewuster te maken.

Wat drijft ons? Producten ontwikkelen die een maximale toegevoegde waarde voor onze klanten realiseren - zowel ecologisch als economisch. Dit omvat zowel het verantwoord gebruik van kunststoffen, o.a. door de ontwikkeling van recyclebare composieten en uitstekend recyclebare mono materialen*, als de duurzame bescherming van levensmiddelen door hoogwaardige verpakkingsoplossingen. 

Wentus was een van de eerste fabrikanten van kunststoffolies die in 1992 composteerbare folies op de markt bracht. Vandaag de dag zijn wij een pionier op het gebied van mono materialen en zijn wij altijd op zoek naar meer oplossingen om het plasticgehalte van onze verpakkingen te minimaliseren en materiaal te besparen. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met papier- en kartonfabrikanten aan manieren om innovatieve verpakkingen te ontwikkelen met een hoog vezelgehalte die gemakkelijk kunnen worden gescheiden en dus gerecycleerd. Uiteraard maken wij gebruik van alle recyclingmogelijkheden om het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren, waaronder het gebruik van re-granulaat en de recycling van randstroken uit de productie.

Bij al deze inspanningen houden wij steeds de hoge kwaliteitsstandaard van onze folies in het oog. Betrouwbare productbescherming en de daaruit voortvloeiende langere houdbaarheid van levensmiddelen dragen immers ook bij tot het duurzaam behoud van hulpbronnen en het minimaliseren van voedselverspilling.

Wie ligt ons na aan het hart? Onze medewerkers! Zij zijn zowel onze sleutel als de hoeksteen van ons decennialange succes. Voor ons is het meer dan alleen een verantwoordelijkheid om veilige, gezonde en aantrekkelijke banen voor hen te creëren. Het is voor ons een zaak van het hart.

Daarom besteden we aandacht aan ergonomische werkplekken en eerlijke arbeidsomstandigheden en bevorderen we een goed evenwicht tussen werk en privéleven als onderdeel van ons gezondheidsmanagement.

Tegelijkertijd is het altijd ons streven om alle medewerkers individuele ontwikkelingsmogelijkheden en carrièreperspectieven te bieden. Op die manier stimuleren wij de volgende generatie en leiden wij de vakmensen van morgen op. Met gekwalificeerde bijscholingen op verschillende gebieden ondersteunen wij onze medewerkers en onze managers voortdurend in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

De beste ambassadeurs van een onderneming zijn tevreden medewerkers. Maar dat is niet de enige reden waarom vriendelijk en respectvol omgaan met elkaar voor ons bij Wentus belangrijk is... Wij werken nu eenmaal graag in een positieve sfeer en met tevreden, gemotiveerde mensen. Daarom hechten we veel belang aan vlakke hiërarchieën, ontmoetingen op ooghoogte, respectvolle omgang. En het mooiste is: onze medewerkers belonen dit - met lange dienstverbanden, een zeer laag fluctuatiepercentage en veel passie voor hun werk.

Waar zijn we trots op? Op onze regio. Hier in de regio Höxter in Noordrijn-Westfalen aan de grens met Nedersaksen zijn we thuis en voelen we ons prettig. Wij vinden het een even mooie als verantwoordelijke opgave om onze geboortestreek te versterken, bij te dragen aan de economische en sociale aantrekkelijkheid ervan en deze tegelijkertijd te beschermen en leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Wij willen ons steentje bijdragen aan de bescherming en voortdurende ontwikkeling van de levenskwaliteit en de toekomstmogelijkheden van de regio en de mensen die hier wonen.

Daartoe creëren wij zekere en duurzame arbeidsplaatsen in en voor de regio en toetsen wij onze economische activiteiten steeds aan aspecten van ecologie en sociale compatibiliteit. Als actief onderdeel van de lokale gemeenschap hechten wij bovendien veel belang aan regionale samenwerking. Wij geven de voorkeur aan samenwerking met bedrijven in de regio en steunen diverse lokale instellingen en verenigingen. Zo zijn we momenteel onder andere ondersteunend lid van de Staatstuinenshow 2023 in Höxter.

Duurzaamheid
Producten
Werknemers
Society

* De recyclebaarheid van onze artikelen is gecertificeerd door het onafhankelijke instituut "cyclos-HTP".